Danish Perceptions of Interwar Romania

Oana Lăculiceanu

“Grigore Gafencu” Research Center for the History of International Relations, E-mail: oanalac@yahoo.com

Doi number: 10.53604/rjbns.v1i1_7

Abstract:

In the interwar period, Romania andDenmarkwere two distant countries, which were separated by great cultural, social,political and economic differences and which had just begun to discover eachother. Their diplomatic relations were established in 1917, when a Romanianenvoy was appointed to Copenhagen whereas thefirst Danish minister was appointed to Bucharestin 1924. The establishment of the diplomatic offices in the two capitals led toa strengthening of bilateral Danish-Romanian relations. The two people startedto know each other`s cultural, social and political patterns. In this article Ilook at the representations generated by Romanians in the Danish conscience,which I assume is interesting for the study of Romania’s bilateral relationswith the peoples from this part of Europe. The Danish image of the Romanianspace during the first half of the 20th century is characterized by a series ofprejudices and stereotypes formed along time because of a scanty knowledgeabout the realities in this space.

Resumé:

I mellemkrigstid, Rumænien og Danmark var to fjerne lande, som var adskilt af store kulturelle, sociale, politiske og økonomiske forskelle og som lige var begyndt at opdage hinanden. Deres diplomatiske forbindelser var blevet etableret i 1917, når en rumænske minister blev udnævnt i København henviser til den første danske minister blev udnævnt i Bukarest i 1924. Oprettelsen af det diplomatiske kontorer i de to hovedstæder ført til en styrkelse af de bilaterale dansk-rumænske forbindelser. De to folk begyndte at kende hinanden `s kultur, deres sociale og politiske mønstre. I denne artikel vi kigge på repræsentationer genereret af rumænere langs gang i samvittighed en nordisk og fjernt folk som danskerne, som vi mener er interessante for undersøgelsen af den rumænske bilaterale forbindelser med mennesker fra denne del af Europa. Den danske billede af den rumænske plads i løbet af første halvdel af det 20. århundrede er kendetegnet ved en række fordomme og klichéer dannet langs tid, på grund af en sparsom viden om realiteter inden for dette rum. I de følgende linjer er det viste, hvor var rumænerne opfattes af den danske befolkning, hvilke fælles interesser de havde, som førte til deres tilnærmelse.

Rezumat:

În perioada interbelică România şi Danemarca erau două state îndepărtate care erau separate de diferenţe mari din punct de vedere cultural, social şi politic, care abia începuseră să se cunoască una pe cealaltă. Relaţiile lor diplomatice au fost stabilite în 1917 atunci când un trimis extraordinar român a fost numit la Copenhaga, în vreme ce primul trimis extraordinar danez la Bucureşti a fost desemnat în 1924. Stabilirea oficiilor diplomatice în cele două capitale a contribuit la strângerea relaţiilor bilaterale româno-daneze, iar cele două state. Acestea au început să ia seamă la cultura, societatea şi sistemul politic al celeilalte naţiuni. În acest articol analizez reprezentările asupra românilor în conştiinţa danezilor. Pentru prima jumătate a sec. al XX-lea, imaginea danezilor asupra românilor este caracterizată de o serie de prejudecăţi şi stereotipuri formate în timp datorită cunoaşterii fragmentare a realităţilor din acest spaţiu.

Keywords: Danes, Romanians,prejudice, stereotypes, images, backwardness

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.Laculiceanu-1.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search