Beggars, scammers, discriminated against by the whole of Europe: Romania’s Roma in Finnish tabloids, 2008-2011

Kari Alenius
University of Oulu, E-Mail: kari.alenius@oulu.fi

DOI number: 10.53604/rjbns.v4i2_6

Acknowledgments
This paper has been presented at the Third International Conference on Nordic and Baltic Studies in Romania: European Networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic World in a Time of Crisis hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Valahia University of Târgoviste, and sponsored by the Romanian National Research Council, May 25-27, 2012.

Abstract:
The unrestricted movement of EU citizens from one country to another has been one of the fundamental principles of the Union. On the other hand, this issue has also attracted criticism, particularly from the radical right and so-called populist parties, or the supporters of these movements. Part of the population of Europe regards immigration and the unrestricted movement of people as a threat to the stability and prosperity of their own society. Through these critical perspectives, permanent immigration is viewed as a larger problem, as its effects on the host countries are more permanent than in the case of temporary residence. Through the same perspectives, the short-term but uncontrolled stay of foreigners is often linked to crime. This study concentrates on what kind of image a significant part of the Finnish media has given of a recent case of the foreigners that have attracted large attention in the country.

Rezumat:
Circulaţia liberă a cetăţenilor Uniunii Europene dintr-o ţară în alta a reprezentat unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii. Pe de altă parte, această problemă a atras, de asemenea, critici, mai ales din partea radicalilor de dreapta şi aşa-numitelor partide populiste sau a simpatizanţilor acestor mişcări. O parte a populaţiei Europei priveşte imigraţia şi circulaţia liberă a persoanelor ca o ameninţare pentru stabilitatea şi prosperitatea societăţii lor. Din această perspectivă, imigraţia permanentă este văzută ca o problemă mai mare, după cum efectele sale asupra ţărilor gazdă sunt mai durabile decât în cazul şederilor temporare. Potrivit aceloraşi puncte de vedere, şederea scurtă dar necontrolată a cetăţenilor străini este adesea legată de criminalitate. Acest studiu se concentrează asupra imaginii pe care a creat-o o semnificativă parte din mass-media finlandeză unui caz recent al străinilor care au atras atenţia în această ţară.

Keywords: Roma; newspapers; public debate; image; stereotypes; Finland; Romania

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/09.-Alenius.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search