Baltic studies in Romania: sources, beginnings and perspectives

Silviu Miloiu
Valahia University of Târgoviște, Email: silviu.miloiu@valahia.ro

DOI number: 10.53604/rjbns.v9i1_5

Silviu-Marian Miloiu (2017), Baltic studies in Romania: sources, beginnings and perspectives. RJBNS 9(1), 49-70. DOI: 10.53604/rjbns.v9i1_5. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Miloiu.pdf

Acknowledgements
An earlier version of this paper was presented at the conference “The Baltics as an intersection of civilizational identities. 8th Conference on Baltic Studies in Europe”, Vytautas Magnus University Kaunas, Lithuania, 11–14 June, 2009.

Abstract:
This article analyses the beginnings, development and prospect of Baltic studies in Romania. The article stands on three pillars. It starts with an investigation on the main sources of Romanian knowledge of the Baltic region and sorts out the way they have been represented in the Romanian mental images. Throughout the analysis, knowledge of each other is bonded to the concepts of memory and history based on the assumption that the largest part of our knowledge derives from remembering, this being applicable even in the high sphere of international relations. This theoretical framework is sampled to the case-study of Romania’s knowledge of Baltic area assessing the medieval, modern and 20th century legacy of the Romanian encounters with the Baltic States discovering that, although the distance between Suceava, the medieval capital of Moldova, and Vilnius is less than 1,000 km. (or 600 miles) and the Principality of Moldova of Stephen the Great neighbored the state of Jagiellonians, in most cases, the legacy of the relations between Romanians and Baltic nations played little role in feeding a sense of solidarity or complementarity between these nations. This pattern is now challenged by courses on Baltic and Nordic studies taught at Valahia University of Târgoviște and the activity of the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, which joins the efforts of scholars from various Romanian institutes and universities, especially from Iași, Cluj-Napoca, Bucharest, Constanța and Târgoviște. The analysis of these endeavors, the other two pillars of this article, brings forth educational, scholarly, editorial and dissemination efforts designed to change the perspective of the Romanian public in this respect.

Rezumat:
Acest articol abordează începuturile, dezvoltarea și perspectiva studiilor baltice în România. Materialul se sprijină pe trei coloane. Acesta debutează cu o analiză a principalelor surse ale cunoașterii românești cu privire la regiunea baltică și scoate în evidență maniera în care aceasta a fost redată imagologic în România. Pe parcursul analizei, cunoașterea reciprocă este legată de conceptele de memorie și de istorie, pornind de la asumpția că cea mai mare parte a cunoștințelor noastre derivă din memorie, un factor aplicabil chiar și în sfera înaltă a relațiilor internaționale. Acest cadru teoretic se eșantionează studiului de caz al cunoașterii zonei baltice în România, care evaluează moștenirea medievală, modernă și a secolului al XX-lea a legăturilor românești cu statele baltice, descoperind că, deși distanța dintre Suceava, capitala medievală a Moldovei, și Vilnius este mai mică de 1000 km. (sau 600 de mile), iar Principatul Moldovei de la Ștefan cel Mare s-a învecinat cu statul jagiellonian, în majoritatea cazurilor moștenirea relațiilor dintre români și națiunile baltice a jucat un rol minor în edificarea unui sentiment de solidaritate sau complementaritate între aceste națiuni. Acest tipar suferă acum ameliorări sub impactul cursurilor de studii baltice și nordice predate la Universitatea Valahia din Târgoviște și al activității Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice, care așază împreună eforturile de cunoaștere ale unor cercetători din diferite instituții și universități din România, în special din Iași, Cluj-Napoca, București, Constanța și Târgoviște. Analiza acestor întreprinderi, celelalte două coloane ale acestui articol, aduce în atenție contribuțiile educaționale, științifice, editoriale și de diseminare menite să modifice perspectiva publicului românesc în acest sens.

Keywords: Baltic studies, summer schools, journal, cultural events, monographs, conferences

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/07.-Miloiu.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search