Baltic Sea regional integration: water protection, university co-operation – and agriculture?

Stefan Ewert
Greifswald University, E-Mail: Stefan.ewert@uni-greifswald.de

DOI number: 10.53604/rjbns.v5i2_2

Cite: Stefan Ewert (2013), Baltic Sea regional integration: water protection, university co-operation – and agriculture?. RJBNS 5(2), 7-24. DOI: 10.53604/rjbns.v5i2_2. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.-Ewert-1.pdf

Acknowledgments
This paper has been presented at the Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies „Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”, in Constanta, Romania, May 24-26, 2013.

Abstract:
Research on Baltic Sea region building processes emphasizes the discursive elements of the emergence of the region in the beginning of the 1990s, yet lacks the analysis of policy-specific developments of regional integration around the Baltic Sea. My article argues that the neo-functionalist approach opens useful insights in order to understand these developments. Starting from marine environment protection as a nucleus of regional integration, I demonstrate spill-over effects to the field of education policy and higher education co-operation in the Baltic Sea Region. Following this, I analyze why there are no spill-over effects to the adjacent policy area of agriculture up to now.

Rezumat:
Cercetările cu privire la procesele de construcție regională din arealul Mării Baltice evidențiază elementele discursive ale apariției regiunii la începutul anilor 1990, dar nu analizează evoluțiile politice specifice ale integrării regionale în jurul Mării Baltice. Articolul meu susține că abordarea neo-funcționalistă deschide perspective utile în scopul de a înțelege aceste evoluții. Pornind de la protecția mediului marin ca un nucleu de integrare regională, am demonstrat efectele colaterale de cooperare în domeniul educației și ale învățământului superior în regiunea Mării Baltice. După aceasta, am analizat cauzele pentru care nu există efecte colaterale în zona adiacentă a politicii agricole până în prezent.

Keywords: Baltic Sea Region, Neo-Functionalism, Regionalization, Spill-over, Agricultural policy

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.-Ewert-1.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search