Balancing between dissent and conformity: Estonian self-administration under German occupation, 1941–1944

Kari Alenius

University of Oulu, E-mail: kari.alenius(at)oulu.fi

DOI number: 10.53604/rjbns.v11i1_4

Kari Alenius (2019), Balancing between dissent and conformity: Estonian self-administration under German occupation, 1941–1944. RJBNS 11(1), 57-76. DOI: 10.53604/rjbns.v11i1_4. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/06.-Alenius.pdf

Abstract
When Germany attacked the Soviet Union in the summer of 1941, it also conquered the territory of Estonia by the end of the year. The German occupation administration of the new territories ruled by the Germans needed the help of local residents everywhere. For this purpose, a semi-autonomous (or quasi-autonomous) Estonian Self-Administration was established. Similar administrative bodies were established in Latvia, Lithuania and Belarus as well. Based on previous studies, it is known that the Estonian Self-Administration worked closely with the German occupation administration. Thus, it is partially responsible for crimes committed in the name of the national socialist ideology in Estonia. It is clear that the Estonian members of the organization were German-minded and at least accepted the German rule for the time being. Otherwise, they would not have been able to join the Self-Administration. However, in previous studies, little attention has been paid to how Estonians tried to balance the interests of Germany and Estonia. Based on the preserved archival material, it seems that the Estonian actors also tried to promote the national interests of the Estonians while cooperating with the Germans and working for them. The article is mainly based on the materials of the German Security Police and other German and Estonian archival material. In addition, the presentation analyzes how the Estonians who worked in the organization later described their wartime activities in their memoirs.
Rezumat
Când Germania a atacat Uniunea Sovietică în vara anului 1941 aceasta a cucerit și teritoriul Estoniei până la sfârșitul anului. Administrația de ocupație a noilor entități guvernate de germani a avut nevoie de ajutorul rezidenților locali oriunde s-a instalat. În acest scop, a fost creată o autoadministrare estoniană semi-autonomă (sau cvasi-autonomă). Organe administrative similare au fost înființate și în Letonia, Lituania și Belarus. Din studiile anterioare se știe că auto-administrația estoniană a lucrat îndeaproape cu administrația germană de ocupație. Astfel, aceasta este parțial responsabil pentru infracțiunile comise în numele ideologiei național-socialiste în Estonia. Este clar că membrii estonieni ai organizației nutreau simpatii pro-germane sau, cel puțin, au acceptat pentru moment conducerea germană. În caz contrar, nu ar fi putut să se alăture Autoadministrației. Cu toate acestea, în studiile anterioare s-a acordat puțină atenție modului în care estonienii au încercat să echilibreze interesele Germaniei și Estoniei. Pe baza materialului de arhivă păstrat se poate afirma că reprezentanții estonieni au încercat să promoveze interesele naționale ale compatrioților lor în vreme ce cooperau cu germanii și lucrau pentru ei. Articolul se bazează în principal pe materialele Poliției de securitate germană și pe alte materiale de arhivă germane și estoniene. În plus, materialul analizează modul în care estonienii care au lucrat în organizație și-au descris ulterior activitățile din perioada războiului în memoriile lor.
Keywords: Estonia; Germany; World War II; collaboration; dissidence
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
This paper has been presented at the 10th International Conference on Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Areas, “Ovidius” University of Constanţa, 6-8 June 2019.

Full text in pdf: https://balticnordic.hypotheses.org/files/2019/10/06.-Alenius.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search