An overview of the Scandinavian poetry translated in Romanian culture

Raluca-Daniela Răduț
„Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca, E-mail: raluca_daniela_radut@yahoo.com

DOI number: 10.53604/rjbns.v6i1_8

Cite: Raluca-Daniela Răduț (2014), An overview of the Scandinavian poetry translated in Romanian culture. RJBNS 6(1), 135-146. DOI: 10.53604/rjbns.v6i1_8. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/10.Radut_.pdf

Acknowledgements
This paper has been presented at the Fourth international conference on Baltic and Nordic Studies in Romania Empire-building and Region-building in the Baltic, North and Black sea areas hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies and Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2013. Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway (Finanţat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Abstract:
In this paper we shall focus on the impact of Scandinavian literature in Romanian culture. The area of interest is poetry in a general context as it was perceived in Europe and especially in Romania. The period under analysis is 1848-1941. The paper is structured as follows: the initial part aims at an overview of the evolution of the Norwegian poems along the centuries. The second part of the paper presents an interview by Florin Dan Prodan in the magazine called „Mixul de cultură” (“Culture mix”), where the Norwegian poet Øystein Hauge talks about the relationship between European and Norwegian culture. The third part encompasses an overview upon Scandinavian poetry translated in Romania. Moreover, the Norwegian poets, Knut Hamsun, Astrid Hjertenæs Andersen, Rolf Jacobsen and Sigbjørn Obstfelder, have attracted the attention of the Romanian translators. In addition, we shall present also an article about Sigbjørn Obstfelder – „Un poet original: Sigbjørn Obstfelder” (“An original poet: Sigbjørn Obstfelder”) – written by Romanescu Marcel in „Flamura” magazine. Swedish and Danish poems were also translated in the Romanian anthology „Poezie nordică modernă”. In the last part of the paper there are presented a few Romanian translators such as Veronica Porumbacu, Taşcu Gheorghiu and others who have contributed at creating an intercultural bridge.

Rezumat:
În această lucrare ne vom îndrepta atenția asupra impactului literaturii scandinave în literatura română. Zona de interes o constituie poezia în context general aşa cum a fost ea percepută în Europa şi în special în România. Perioada supusă analizei este 1848-1941. Lucrarea este structurată astfel: prima parte are ca scop prezentarea generală a evoluției poeziei norvegiene de-a lungul secolelor. Cea de-a doua parte prezintă un interviu cu Florin Dan Prodan în revista numită „Mixul de cultură”, în care poetul norvegian Øystein Hauge pune în discuție relația dintre culturile europene şi norvegiene. A treia parte cuprinde o prezentare generală a poeziei scandinave tradusă în România. În plus, poeții norvegieni Knut Hamsun, Astrid Hjertenæs Andersen, Rolf Jacobsen şi Sigbjørn Obstfelder, au atras atenția traducătorilor români. Mai mult decât atât, vom prezenta, de asemenea, un articol despre Sigbjørn Obstfelder – „Un poet original: Sigbjørn Obstfelder” (“An original poet: Sigbjørn Obstfelder”) – scris de Marcel Romanescu în revista „Flamura”. În antologia de „Poezie nordică modernă”, au fost traduse în limba română şi poezii suedeze şi daneze. În ultima parte a lucrării sunt prezentați o serie de traducători români ca de exemplu, Veronica Porumbacu, Taşcu Gheorghiu şi alți câțiva care au contribuit la crearea unei legături interculturale.

Keywords: translation, translator, Scandinavian poetry, Sigbjørn Obstfelder, Nordic modern poetry, European culture, Norwegian culture

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/10.Radut_.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search