Alterity and identity: Romanian-Swedish mutual perceptions during The Second World War

Andreea Dahlquist

Valahia University of Targoviste, E-mail: andreeaarch87@balticnordic

Andreea Dahlquist (2022), Alterity and identity: Romanian-Swedish mutual perceptions during The Second World War. RJBNS 14(1), 49-72. DOI: 2478/rjbns-2022-0003.

AbstractRezumat
The geographic distance between Romania and Sweden influenced the creation of mutual imaginary. However, it wasn’t until the beginning of the 20th century that inhabitants of the two nations were interested in discovering each other. Therefore, Romanian-Swedish mutual impressions were mostly based on the accounts of tourists who had visited both nations. During the interwar era, direct contact between Romanians and Swedes was infrequent. The news about Romania was disseminated by the Swedish press, which played a significant part in the formation of hostile sentiments. On the other side, the Romanian diplomats who ran the Stockholm-based Legation had nothing but admiration for Swedish society. During the Second World War, the situation improved as more Romanian and Swedish intellectuals traveled to Scandinavia and the Balkans. However, these interactions did not alter how Romanians and Swedes viewed one another.Distanța geografică dintre România și Suedia a influențat formarea imaginarului reciproc. Locuitorii celor două țări au devenit interesați să se descopere relativ târziu, la începutul secolului XX. În consecință, percepțiile reciproce româno-suedeze s-au bazat în mare măsură pe mărturiile călătorilor care au vizitate aceste țări. Contactul direct dintre români și suedezi a fost unul sporadic și în perioada interbelică. Știrile despre România au fost diseminate cu ajutorul presei suedeze, care a jucat un rol esențial în formarea opiniilor negative. De cealaltă parte, diplomații români care au condus Legația din Stockholm au avut cuvinte de laudă la adresa societății suedeze. Situația s-a mai îmbunătățit în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când intelectuali români și suedezi au avut oportunitatea să viziteze Scandinavia și regiunea balcanică. Cu toate acestea, contactele stabilite nu au reușit să schimbe în mod esențial felul în care românii și suedezii s-au perceput reciproc.

Keywords: mutual perception, alterity, Second World War, society, culture, Romania, Sweden
CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Full text in pdf:https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/12/05.Dahlquist.pdf

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search