Alteration of the ethnic diversity and ethnic segregation index in Latvia during the first and second independence periods

Ádám Németh, Guntis Šolks

Ádám, Németh: University of Pécs, Institute of Geography, Dept. of Human Geography and Urban Studies/Hungary, E-mail: nemethadam@gamma.ttk.pte.hu
Guntis, Šolks: University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences / Latvia, E-mail: guntis.solks@inbox.lv

DOI number: 10.53604/rjbns.v4i1_2

Acknowledgments
This paper has been presented at the Third International Conference on Nordic and Baltic Studies: European networks: the Balkans, Scandinavia and the Baltic world in a time of economic and ideological crisis hosted by the Romanian Association for Baltic and Nordic Studies, Târgoviste, May 25-27, 2012.

Abstract:
It is a well-known fact that the Baltic area is traditionally one of the most diverse regions of Europe in terms of ethnic concerns; we can observe in many settlements that four or even five religions have their own churches, cemeteries and at least as many ethnic groups are having their schools etc. Regarding geography literature, no generally accepted method has been applied yet to measure the population’s diversity and spatial segregation; in most cases only the number and ratio of ethnic groups were described. This research paper proposes a different approach: the adaptation of the so-called Simpson’s Diversity Index, based on probability theory and originally used by ecologists to measure biodiversity, to human geography. The study seeks the answers to: where, when, why and how has the Ethnic Diversity and Ethnic Segregation Index changed in Latvia during the first and second independence periods? What kind of spatial patterns are possible to observe on the basis of the transformation? The enormous data is processed by modern GIS software products and projected on thematic maps.

Rezumat:
Este binecunoscut faptul că arealul Baltic reprezintă în mod tradițional una dintre cele mai diverse regiuni ale Europei în materie de provocări etnice; putem observa în numeroase așezări că nu mai puțin de patru sau chiar cinci religii își au propriile biserici, cimitire și cel puțin tot atâtea grupuri etnice au propriile școli etc. În ceea ce privește literatura științifică geografică, nu s-a reușit încă aplicarea unei metode general acceptate capabile să măsoare diversitatea populației și segregarea spațială; în cele mai multe cazuri sunt descrise doar numărul și proporția minorităților etnice. Această lucrare științificăîși propune o abordare diferită: adaptarea așa-numitului Indice Simpson al Diversității – bazat pe teoria probabilității și folosit inițial de ecologiști pentru a măsura biodiversitatea – la domeniul geografiei umane. Studiul caută un răspuns la întrebările unde, când, de ce și cum s-a schimbat Indicele Diversității și Segregării Etnice în Letonia în timpul primei și al celei de-a doua perioade a independenței? Ce fel de trăsături spațiale sunt posibile a fi observate pe baza acestei transformări? Datele foarte bogate sunt procesare prin produse software GIS moderne și proiectate pe mape tematice.

Keywords: Latvia, ethnic, diversity, segregation, isolation, 20th century

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.NemethSolks.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search