A typical example of mental region-building? The Balkan area in Finnish schoolbooks from the late 19th century to the beginning of the 21st century

Kari Alenius
University of Oulu, E-Mail: kari.alenius@oulu.fi

DOI number: 10.53604/rjbns.v5i2_3

Cite: Kari Alenius (2013), A typical example of mental region-building? The Balkan area in Finnish schoolbooks from the late 19th century to the beginning of the 21st century. RJBNS 5(2), 25-55. DOI: 10.53604/rjbns.v5i2_3. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Alenius.pdf

Abstract:
Schoolbooks play a crucial role in the formation of one’s world view. This study analyzes how the Balkan area has been depicted in Finnish schoolbooks under the existence of the modern school system from the 1870s to the 2000s. For this study, all history and geography schoolbooks published in Finland have been examined. Of books of which there are several editions, at least the first and the last editions and any other necessary ones have been used.
The familiarization of Finnish school children with the Balkan countries and peoples has occurred through two subjects, history, and foremost, through geography. Descriptions and interpretations relating to the Balkan area and its inhabitants have existed in Finnish schoolbooks from the beginning. During approximately 140 years, the amount of description and content has changed in some respects, but on the other hand, elements of clear continuity and immutability are apparent.

Rezumat:
Manualele școlare joacă un rol crucial în formarea viziunii despre lume. Acest studiu analizează modul în care zona Balcanilor a fost descrisă în manualele școlare finlandeze în perioada sistemului școlar modern, de la 1870 la 2000. Pentru întocmirea acestui articol au fost examinate toate manualele de istorie și geografie publicate în Finlanda. În cazul cărților care au cunoscut mai multe ediții, au fost utilizate cel puțin prima și ultima ediție și oricare altele considerate necesare.
Familiarizarea elevilor finlandezi cu țările și popoarele balcanice a avut loc prin intermediul a două discipline, istorie, și în primul rând prin geografie. Descrieri și interpretări cu privire la zona Balcanilor și locuitorii săi au existat în manualele școlare finlandeze încă de la început. În perioada de aproximativ 140 de ani, cantitatea de descriere și conținutul s-au schimbat în anumite privințe, dar, pe de altă parte, elementele de continuitate clară și imutabilitatea sunt evidente.

Keywords: The Balkans, Finland, images, stereotypes, schoolbooks, education

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/05.-Alenius.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search