A Southeastern “other” with diverse challenges. Romania in Finnish schoolbooks

Kari Alenius
University of Oulu, E-Mail: kari.alenius@oulu.fi

DOI number: 10.53604/rjbns.v5i1_2

Cite: Kari Alenius (2013), A Southeastern “other” with diverse challenges. Romania in Finnish schoolbooks. RJBNS 5(1), 7-26. DOI: 10.53604/rjbns.v5i1_2. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.Alenius.pdf

Abstract:
The purpose of this study is to analyze what sorts of image Finnish schoolbooks have provided of Romania and why this image has been a certain kind. The analysis focuses on the key features of this image and the most pertinent factors that could explain it. It is apparent that the basic nature of this image has largely remained the same from generation to generation. The time period of the study begins with the birth of the modern Finnish school system to the modern day, or from the 1860s to the 2000s. Representations of foreign countries and other cultures in Finnish schoolbooks have been studied to some extent, but the image of Romania as part of this subject matter has so far been unexplored.
The content of Finnish schoolbooks reflects the view of Romania of those who created them, as well as their attitude towards the outside world and diversity. Although there are many permanent elements in these images, there are also changes in emphasis and tone. Based on the changes found in this analysis, development can be divided into four successive stages. The first period includes the last decades of the 1800s until approximately the end of the First World War. The second period extends from the early years of the 1920s to the 1950s. The third period extends from the 1960s to the 1980s and the fourth includes the last two decades.

Rezumat:
Obiectivul acestui studiu este acela de a analiza care a fost imaginea României în manualele școlare finlandeze și ce a generat această imagine. Analiza se concentrează asupra trăsăturilor fundamentale ale acestei imagini și asupra celor mai pertinenți factori care o explică. Este evident că elementele de bază ale acestei imagini au rămas în mare parte aceleași de la generație la generație. Perioada de studiu începe de la nașterea sistemului școlar modern din Finlanda până în prezent, sau de la 1860 la 2000. Reprezentările țărilor străine și ale altor culturi în manualele școlare finlandeze au fost studiate într-o oarecare măsură, dar imaginea României, ca parte a acestui subiect, a fost până acum neexplorată.
Conținutul manualelor finlandeze reflectă vederile despre România ale celor care le-au creat, precum și atitudinea lor față de străinătate și diversitate. Deși există multe elemente permanente în aceste imagini, există, de asemenea, schimbări de accent și ton. Pe baza modificărilor găsite în această analiză, transformările pot fi împărțite în patru etape succesive. Prima perioadă include ultimele decenii ale anilor 1800 până aproximativ la sfârșitul Primului Război Mondial. A doua perioadă se întinde de la începutul anilor 1920 până la 1950. A treia perioadă cuprinde perioada de la 1960 la 1980 și a patra ultimele două decenii.

Keywords: Romania, Finland, stereotypes, imagology, schoolbooks, 20th century

https://balticnordic.hypotheses.org/files/2018/12/04.Alenius.pdf
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search