Lithuanian Embassy in Romania on Dissent versus conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea areas conference

An international conference ‘Dissent versus Conformism in the Nordic, Baltic and Black Sea Regions“, dedicated to the late Lithuanian philosopher prof. Leonidas Donskis, is taking place on June 6-8 in Universitatea „Ovidius” din Constanța. The conference is organized by Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice, and sponsored by the Embassy of Lithuania (among others). The conference had 3 Lithuanian speakers: dr. Andrius Švarplys from the Vytautas Magnus University (Vytauto Didžiojo universitetas), Mr. Gintaras Dručkus, director of the Kaunas Regional State Archives and Ms. Lina Kutkauskaitė-Žilaitė, Deputy Head of Mission of the Embassy of Lithuania.

Birželio 6-8 d. Konstancos Ovidijaus universitete vyksta tarptautinė konferencija “Pasipriešinimas ir konformizmas Šiaurės, Baltijos ir Juodosios jūros regionuose”, dedikuota šviesaus atminimo filosofui prof. Leonidui Donskiui. Konferenciją organizuoja Rumunijos Baltijos ir Šiaurės šalių studijų asociacija, viena iš renginio rėmėjų – Lietuvos ambasada Rumunijoje. Konferencijoje dalyvavo 3 lietuviai pranešėjai: dr. Andrius Švarplys iš Vytauto Didžiojo universiteto, Gintaras Dručkus, Kauno regioninio valstybės archyvo direktorius, bei Lina Kutkauskaitė-Žilaitė iš Lietuvos ambasados Rumunijoje.

 


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search